Home > SharePoint, TechNotes > Ekskludering av virtual directory

Ekskludering av virtual directory


I enkelte tilfeller kan det være ønskelig å ekskludere et virtual directory fra en IIS web site som kjører .NET applikasjoner. F.eks. kan det være en eldre ASP applikasjon som ønskes kjørt innenfor samme namespace som en .NET applikasjon.

For å få dette til må man få IIS til ikke å håndtere den virtuelle applikasjonen som en .NET applikasjon, og den enkleste måten å gjøre dette på er å ekskludere den fra web.config filen på applikasjonen og fjerne .NET extensions på den virtuelle mappen.

Måten å ekskludere en mappe fra en .NET applikasjon er å legge inn følgende linje i web.config under <configuration> seksjonen:
<location path="[path]" allowOverride="true"/>

For å fjerne .NET extensions på den virtuelle mappen, gjør følgende:

  1. I IIS Manager, høyreklikk på den virtuelle mappen og velg properties.
  2. Under Virtual Directory tabben klikk på Configuration knappen.
  3. Fjern alle .dll referanser fra listen Wildcard application maps.

Etter at dette er gjort må IIS restartes (iisreset /noforce).

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: