Archive

Archive for December, 2008

Mah-Jong poengberegning

December 26, 2008 Leave a comment

Mah-Jong, et gammelt kinesisk spill, har i nyere tid blitt mer populært også i den vestlige verden. Det er imidlertid ofte spørsmål om regler og poengberegning, og for å gjøre det lettere for de som ikke er kjent med poengberegningen, har jeg laget en kortfattet oversikt over poengene, doblingene og spesialkombinasjonene som også gir Mah-Jong.

Ettersom Mah-Jong spilles på svært mange forskjellige måter har jeg ikke skrevet noe om regler. Som oftest følger det med et hefte som beskriver spillet og de vanligste reglene. Poengene er på sin side ofte de samme og er det jeg har fokusert på her.

Kombinasjonene

Følenge kombinasjoner benyttes for å gjøre en Mah-Jong:

Tjao 3 brikker etter hverandre i serie (tekken, bambus eller ringer)
Par 2 like brikker
Pong 3 like brikker
Kong 4 like brikker

Poengene

Tjao 0 poeng
Pong på bordet i 2-ere til 8-ere 2 poeng
Pong på bordet i honører, 1-ere og 9-ere 4 poeng
Pong på hånden i 2-ere til 8-ere 4 poeng
Pong på hånden i honører, 1-ere og 9-ere 8 poeng
Kong på bordet i 2-ere til 8-ere 8 poeng
Kong på bordet i honører, 1-ere og 9-ere 16 poeng
Kong på hånden i 2-ere til 8-ere 16 poeng
Kong på hånden i honører, 1-ere og 9-ere 32 poeng
Blomster og årstider 4 poeng per stykk

 

I tillegg får den vinnende hånden (den som gjør Mah-Jong) poeng på følgende:

 • 2 poeng for par i drager, egen vind eller rundens vind.
 • 2 poeng om den siste brikken ble trukket fra muren.
 • 10 poeng om den siste brikken ble trukket fra ruinen.
 • 10 poeng for verdiløs hånd (4 tjao + et par uten verdi).
 • 20 poeng for selve Mah-Jong’en.

Doblinger

Følgende doblinger gjelder for alle hender, uansett om det er vinnerhånden eller ikke.

 • Pong eller Kong i drager
 • Pong eller Kong i egen vind
 • Pong eller Kong i rundens vind
 • Alle 4 årstidene gir 3 doblinger
 • Alle 4 blomstene gir 3 doblinger

I tillegg får vinnerhånden (den som gjør Mah-Jong) doblinger for følgende:

 • Mah-Jong gjøres på den siste mulige brikken
 • Kun Pong og Kong samt et par (ingen Tjao)
 • Kun honører (drager, vinder, 1-ere og 9-ere)
 • Kun én serie (tekken, bambus eller ringer) samt vinder og/eller drager
 • 3 doblinger for utelukkende én serie (tekken, bambus eller ringer)
 • 3 doblinger for Pong, Kong eller par i alle 4 vindene
 • 3 doblinger for Pong, Kong eller par i alle 3 dragene

Maksimumspoeng

Det finnes flere måter å regne poengene på, og hva som skal være maksimumspoeng. På grunn av at det finnes flere spesialkombinasjoner som gir maksimumspoeng må det settes en verdi som skal være maks, og det mest vanlige er å beregne maksimumspoeng på 500.

Det vil si at en hånd med en poengverdi på 54 og 4 doblinger, som normalt sett ville blitt 54 x 2 x 2 x 2 x 2 = 864, bare gir 500 poeng. Hvis en spiller får Mah-Jong med en spesialkombinasjon, slik beskrevet i avsnittet under, får spilleren automatisk maksimumspoeng uavhengig av håndens egentlige verdi.

Spesialkombinasjoner

I tillegg finnes det flere spesialkombinasjoner som også kvalifiserer til Mah-Jong selv om det ikke er en tradisjonell kombinasjon med 4 stk. Pong eller Kong samt et par. Disse spesialkombinasjonene gir alle maksimumspoeng (500) og er i korthet beskrevet som følger:

 • Himmelsk velsignelse
  Dersom Øst umiddelbart kan gjøre Mah-Jong med de utdelte 14 brikkene.
 • Jordisk velsignelse
  Dersom noen av spillerne kan gjøre Mah-Jong med den første kastede brikken av Øst.
 • De tre store mesterne
  En hånd som består av 4 Pong + 1 par og alt er plukket fra muren (holdt på hånden) og holdt skjult. Ingen Kong får forekomme.
 • De fire velsignelsene
  En hånd bestående av Pong eller Kong av alle 4 vindene og et valgfritt par.
 • Stor honørhånd
  En hånd bestående av utelukkende drager og vinder, inklusivet paret.
 • Hode og hale
  En hånd bestående av Pong eller Kong i bare 1-ere og 9-ere pluss et par i enten 1-ere eller 9-ere.
 • De tretten undre
  En hånd bestående av en av hver honørbrikke (alle 1-ere, 9-ere, drager og vinder) samt et par i en av disse.

Føring av poeng

Generelt skal alle spillerne gi og få poeng fra samtlige øvrige spillere med unntak av den som gjør Mah-Jong. Den som gjør Mah-Jong slipper i gi poeng til de andre spillerne. I tillegg skal Øst alltid både få og gi doble poeng.

For å gjøre det enklere å føre poengene har jeg laget et Excel regneark som beregner poengene i forhold til hvor vindene er, hvilken runde det er og hvem som gjør Mah-Jong. Selve regnearket bør være forholdsvis intuitivt å bruke og kan lastes ned for eget bruk.

Last ned skjema for poengberegningen.

God Jul og Godt nytt år!

December 24, 2008 Leave a comment

Året 2008 har vært et hektisk år med mye forandringer og tilsvarende mange utfordringer. I de aller fleste tilfellene er dette til det bedre og noe man lærer en god del av å komme seg igjennom. Høsten har vært, som for de aller fleste, preget av finanskrise og usikkerheter, men skal vi tro media og politikkerne så er dette midlertidig og forbipasserende utover 2009. Har man en trygg jobb så bør ikke finanskrisen by på de aller største problemene.

Personlig holder jeg  hodet hevet og går inn i et nytt år med forhåpninger og tro på en ny oppgang med nye utfordringer og muligheter for forbedring!

Jeg ønsker derfor alle lesere en riktig god jul og et fantastisk godt nytt år!

Lasse

Amazing photos

December 12, 2008 Leave a comment
Today one of my colleagues sent me this link and recommended that I took the time to view the page, and what can I say. Amazed!
I suggest you take a look yourself at some quite incredible photos.
http://www.smashingapps.com/2008/12/07/23-awesome-photos-that-look-like-theyre-photoshopped-but-are-not.html
 
N’Joy!

Komersiell bruk av web 2.0

December 12, 2008 Leave a comment

Det har i lengre tid vært snakk om web 2.0, uten at noen helt har klart å definere hva som ligger i det, men har vært lite snakk om bruk av dette i kommersiell sammenheng. Med utgangspunkt i at web 2.0 i hovedsak utstrakt bruk av interaktive tjenester, flate hierarkier med metadata, sosiale nettverk med tilhørende nettverksbygging og ikke minst dynamikken med integrerte tjenester, har jeg forsøkt å sette web 2.0 i et kommersielt perspektiv.

Noen av de teknologiske verktøyene som brukes i web 2.0 er blant annet personlige profiler, blogger, wiki, lynmeldinger og ikke minst fasetterte søk og integrasjon mellom tjenester. Personlig tror jeg at dette er helt ideelt å bruke innenfor kommersiell virksomhet, og spesielt i kompetansebedrifter. Ettersom norske selskaper i stor grad lever av humankapital er det svært viktig å både dele og ivareta den kompetanse som hver enkelt medarbeider sitter med. For å illustrere dette har jeg beskrevet et scenario basert på et fiktivt selskap kalt Lace.

Lace er en kompetansebedrift der store deler av de ansatte arbeider som konsulenter ute hos kunder og derfor har liten kontakt med de øvrige ansatte. Samtidig er den essensielt at alle deler sin erfaring og kan spille på andres erfaringer i forbindelse med prosjekter og problemstillinger. For enkelhetsskyld bruker Lace Sharepoint 2007 som basis for det eksisterende intranettet, som utelukkende benyttes til å publisere interninformasjon, altså ingen samhandling eller personlige profiler.

A better Vista than Vista

December 10, 2008 Leave a comment

I’ve been running Windows 7 Ultimate pre-beta (build 6801) for about a month now, and my conclusion is that the pre-beta release of Windows 7 is a lot better than Vista even as a pre-beta. Feature wise, it’s only a few changes in the basic usage of the OS compared to Vista, but I would like to emphasize a couple important changes.

 1. Running applications with elevated privileges
  One of most annoying parts of Vista is the elevated privileges dialog which appears each time you would like to run an application with administrative rights. I think the idea is very nice, but how the user experiences these pop-ups (and the endless time it takes) is horrible.
  In Windows 7 the feature is still present, but it’s now possible to run applications in elevated mode without the notification message. The icon on the applications which requires elevated privileges contains the well known shield (same as in Vista), but when the application is launched it’s just launched.
  If you like to launch an application which does not require elevated privileges with elevated privileges, you do the same as you’ve always done. Right-click and select “Run as administrator”.
   
 2. The concept of “Libraries”
  With Windows 7 you are presented with a new virtual folder structure called Libraries. A library contains a set of pointers to different physical file locations but seems like a folder tree to the user. During the past month I’ve grown so attached to this feature that each time I use a computer with XP or Vista, I nearly can’t find my way around.
  This is a very nice feature which I’ve been waiting for for years!
   
 3. The transparent desktop wide Side Bar
  The side bar is now desktop wide (not limited to the side of the screen) and completely transparent. Since the resource usages has been heavily reduced, it’s now possible to use gadgets (at least most of them) in an efficient way. Now my desktop contains key information from the net, most of which is a result of a query presented as a feed. In addition I’ve added some tools I use frequently. And yes, it works!
   

With regards to stability, I think it’s very stable, especially when you take the fact that it’s a pre-beta into consideration. In one month, I’ve had 2 complete system crashes which was related to third party drivers which, of course, was written for Vista. In addition I’ve experienced some snags which usually results in a restart of an application, but with basic applications such as Office 2007 and some utilities it usually works fine.

Speed! has always been an issue when working with Windows and Microsoft OS’s. My expectations was very low since my try-out was based on a pre-beta release of Windows. My experience was quite the opposite. Windows 7 is much faster to use than Vista with the same hardware configuration. The startup time was reduced by almost 50 %, and the system is seldom non-responsive. It’s even possible to actually use the Side Bar without having to buy a new computer (although, some gadgets should not be used if you want to be able to work properly).

My conclusion is quite easy. I’m going to use Windows 7 instead of Vista even if it’s in the early beta stages. No more Vista for me!

Possibilities beyond comparison

December 3, 2008 Leave a comment

The CKS:EBE solution is one of the best solutions available for SharePoint and “Web 2.0” type web site. This entire site is based on WSS3 and EBE 2.5 (and some other minor additions) and includes several of the required web 2.0 features. Among other things, the site has basic functionality such as:

 • Anonymous comments posting
 • Taxonomy tagging
 • True RSS feeds
 • Modular themes
 • Trackbacks and permalinks
 • Forms based feedback/contact

…and features are still being added to the solution.

A special thanks goes to the author ‘The Kid’ and contributors.

Read more about this site and the solution behind it in the about pages.

N’Joy!

%d bloggers like this: