Home > Business > Komersiell bruk av web 2.0

Komersiell bruk av web 2.0


Det har i lengre tid vært snakk om web 2.0, uten at noen helt har klart å definere hva som ligger i det, men har vært lite snakk om bruk av dette i kommersiell sammenheng. Med utgangspunkt i at web 2.0 i hovedsak utstrakt bruk av interaktive tjenester, flate hierarkier med metadata, sosiale nettverk med tilhørende nettverksbygging og ikke minst dynamikken med integrerte tjenester, har jeg forsøkt å sette web 2.0 i et kommersielt perspektiv.

Noen av de teknologiske verktøyene som brukes i web 2.0 er blant annet personlige profiler, blogger, wiki, lynmeldinger og ikke minst fasetterte søk og integrasjon mellom tjenester. Personlig tror jeg at dette er helt ideelt å bruke innenfor kommersiell virksomhet, og spesielt i kompetansebedrifter. Ettersom norske selskaper i stor grad lever av humankapital er det svært viktig å både dele og ivareta den kompetanse som hver enkelt medarbeider sitter med. For å illustrere dette har jeg beskrevet et scenario basert på et fiktivt selskap kalt Lace.

Lace er en kompetansebedrift der store deler av de ansatte arbeider som konsulenter ute hos kunder og derfor har liten kontakt med de øvrige ansatte. Samtidig er den essensielt at alle deler sin erfaring og kan spille på andres erfaringer i forbindelse med prosjekter og problemstillinger. For enkelhetsskyld bruker Lace Sharepoint 2007 som basis for det eksisterende intranettet, som utelukkende benyttes til å publisere interninformasjon, altså ingen samhandling eller personlige profiler.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: