Home > Highlights > Effektivisering vs. rasjonalisering

Effektivisering vs. rasjonalisering


Dessverre blandes ofte effektivisering og rasjonalisering sammen og der man beskriver effektivisering er det ofte rasjonalisering som ligger til grunn. Dette har gjort at jeg vil gi mitt bidrag i det som synes være et viktig argument for innføring av teknologiske hjelpemidler.

Jeg har skrevet en kort artikkel som beskriver mitt syn på hva forskjellene er og ikke minst hvilke konsekvenser eller følger de ulike tiltakene får i et forretningsmessig perspektiv.

Les hele artikkelen.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: