Articles


Whenever I have the time I try to write useful articles and publications. Unfortunately I don’t get as much time to write as I hope for and in some cases the stuff I write is for internal use only. But, whenever I can I’ll publish articles on this page.

Unfortunately, some articles are written in Norwegian and I apologize for any inconvenience this might cause. Sometimes it’s easier and more relevant to publish for the Norwegian audience.

Please feel free to read, refer and comment on the articles, but please respect copyrights and don’t copy the content without a written accept by me.

Featured articles

Effektivisering vs. rasjonalisering
Dessverre blandes ofte effektivisering og rasjonalisering sammen og der man beskriver effektivisering er det ofte rasjonalisering som ligger til grunn. Dette har gjort at jeg vil gi mitt bidrag i det som synes være et viktig argument for innføring av teknologiske hjelpemidler.
SAFE SHIFT – 9 råd til teknologi-innføring
Det er ikke akkurat “rocket science”, men det viser seg ofte at innføring av ny teknologi feiler på de samme områdene på nytt og på nytt. SAFE SHIFT (sikkert bytte) er 9 av mine råd for hvordan ny teknologi bør designes og innføres på et generelt grunnlag.
 
Moving to the Cloud
Ever thought about moving all your personal data and digital life into the Cloud? Well, I have done it and I’m quite satisfied with the result. The article describes the different features and services I use for different purposes. And it’s more or less ALL FOR FREE!
Applikasjoner eller tjenester?
Når det er behov for ny funksjonalitet og nye løsninger for et gitt spesifikt formål er det ofte flere alternative måter å imøtekomme behovene på. Artikkelen beskriver i korthet de grunnleggende forskjellene mellom alternativene intern applikasjon, ekstern applikasjon og datatjeneste.
Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: