Please note that some posts are written in Norwegian and some in English. I'm sorry for the inconvenience, but in some cases it's easier and more efficient to write in my native language.
Please use the blog channel English to view English posts only.

Klar for nye utfordringer

August 19, 2010 Leave a comment

Den siste tiden har jeg gått litt inn i meg selv og konkludert at jeg er moden for nye utfordringer. Etter snart 6 år i departementet er jeg nå mer aktivt på utkikk etter en alternativ arbeidsgiver med interessante nye utfordringer.

I hovedsak ønsker jeg en IKT-lederrolle i et selskap med fokus på virksomhetsstyrt IKT og effektiv bruk av IKT som verktøy til å støtte arbeidsprosessene og effektivisering av virksomheten. Dette fordrer både endringsvilje og evne samt ressursene som kreves for å kunne gjennomføre.

Alternativt er rådgivende stillinger innenfor effektiv bruk av IKT, BI, BPM og lignende av interesse. Hovedsaklig internt i en virksomhet, men også som konsulent.

Er du interessert i hva jeg kan bidra med og gjøre for din virksomhet, les mer under About og min profil på LinkedIn eller last ned min kompetanseprofil (utvidet CV). Jeg kan også kontaktes direkte på telefon +47 418 52 773 eller e-post Lasse [AT] Wikmark.name.

Advertisement

Installing SharePoint Foundation 2010 on Windows 7

July 20, 2010 8 comments

I know there’s a lot of posts describing how to install SharePoint Foundation 2010 (WSS4) on Windows 7 (see Microsoft’s installation procedure for Vista and Windows Server 2008 installations), but I just had to write my own short edition of the installation procedure available at MSDN.

Please note that Microsoft does not support this configuration for production environments. Windows 7 installations should only be used for development, testing and demo purposes!

Prerequisites

The following components and additions has to be installed on the computer running Windows 7 64-bit edition:

Installation procedure

Use the following procedure to install SharePoint Foundation:

 1. Make sure all prerequisites are met and no critical error is present in the event logs.
 2. Download SharePoint Foundation from Microsoft’s web site.
 3. Extract the web package to a temporary location using the /extract command line option.
 4. Edit the .\files\Setup\config.xml file according to the section below.
 5. Run the SharePoint Foundation setup, but do not run the configuration wizard.
 6. If you use a local SQL Server 2008, install KB970315.
 7. Run the SharePoint products and technologies configuration wizard.
 8. Install appropriate language packs.
 9. Configure SharePoint with the SharePoint Central Administration web application.

Editing the config.xml file

As described in step 4 in the installation procedure above, the config.xml file has to be edited to allow installation on Windows 7. Add the following line in the configuration section:
<Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>

The entire config.xml file should look similar to this:

<Configuration>
 <Package Id="sts">
  <Setting Id="SETUPTYPE" Value="CLEAN_INSTALL" />
 </Package>
 <DATADIR Value="%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Data" />
 <Logging Type="verbose" Path="%temp%" Template="Microsoft Windows SharePoint Services 4.0 Setup *.log" />
 <PIDKEY Value="RBWQH-7PFXQ-D6RX2-HVK8Y-HP7F7" />
 <Setting Id="UsingUIInstallMode" Value="1" />
 <Setting Id="SETUP_REBOOT" Value="Never" />
 <Setting Id="AllowWindowsClientInstall" Value="True"/>
</Configuration>

IIS Features and Components

The follow screen shots shows required IIS components as described in the prerequisites section:

N’Joy!

Using LiveID with SharePoint

Managing users and user profiles on a public or community site running SharePoint is often a pain in the ass. Luckily some creative developers have created an authentication provider for SharePoint which authenticates users with Microsoft LiveID. I’ve tried different solutions, but the extended version of CKS:LiveID developed by Wictor Wilén seems to be the best to use and easiest to install and configure.

How to get started? Well, in short terms:

 • Download the Live Authentication Provider from Codeplex.
 • Register a LiveID authentication service at Microsoft Azure.
 • Install and configure the LiveID authentication provider according to the documentation provided with the solution file.
 • Add users and user permissions to your site, and…
 • Off you go!

  Please note that the authentication provider requires outbound http and https traffic (web services). If you use a proxy, please make sure you add the appropriate proxy settings in the web.config file!

  See also Wictor’s blog post on the solution.

  The DNN-approach

  Another approach is to use the LiveID integration provided with the DotNetNuke (DNN) framework. With some additional modules, it’s possible to use DNN as an authentication and user management front-end to SharePoint. This makes a great authentication provider and self-service user management solutions, especially since the modules for DNN is free and highly customizable.

  N’Joy!

  New beta release of Live Essentials

  I just downloaded and installed the latest beta releases of Microsoft Live Essentials and it seems like Microsoft has taken other users comments into consideration when writing a new release.

  The most important change (at least for me) is the merge of Live SkyDrive, Live Sync and Live Mesh. Since I use all three services, I’ve had a pain in the a… trying to figure out what kind of files to place were. There’s still a way to go but so far it looks great.

  The client side Live applications has all been made more “Microsoft-ish”. With the ribbon and editing features most people know from the Office products since 2007. Personally I fancy Live Writer, which I use for both personal blogging, public blogging and page editing (articles etc.). The media support in the new release is heavily improved with the ability to insert video from both personal files, YouTube integrated accounts and from any streaming URL. Very cool indeed.

  So far I haven’t found any major issue with the current beta and can recommend it to anyone, even if you use services from providers other than Microsoft.

  Rhod Gilbert on his trip to Australia

  The thing about comedy is that it always lightens up the mood. Even on a stressful workday or when everything seems to go down the drain. Rhod is a Welsh stand up comedy artist which has several very good shows, but my favorite has to be when he went to Australia and had some problems with his luggage.

  Unfortunately the sound is quite poor, but if you are somewhat good in English and listen carefully, you get the point.

  Rhod Gilbert – Luggage Problems

   

  If you fancy his kind of humor, search for Rhod Gilbert on YouTube.

  N’Joy!

  The fabulous Jeff Dunham and “Ahmed – the dead terrorist”

  This video was posted on YouTube several years ago, but it’s still one of my favorites. Even if Jeff Dunham is most famous for his puppets “Walter” and “Peanut”, I think Ahmed is the very best.

  Jeff Dunham and “Achmed–The dead terrorist”

  To view more puppets and shows by Jeff Dunham, search YouTube or visit the Jeff Dunham official home page.

  Notasjonsformer for prosessanalyse

  Det er et utall måter å gjennomføre prosessanalyse på. De aller fleste har et sett med fellestrekk som er standardiserte, som både omfatter metodeverk for analysering og notasjon og beskrivelse av prosessene. Personlig er jeg tilhenger av å gjøre ting enkelt og forståelig for de aller fleste, og da ryker en del av de mer komplekse metodeverkene og notasjonsformene. Jeg har derfor tatt for meg de mer generelle notasjonsformene og forsøkt å illustrere metode og notasjonsform på en enkel og kortfattet måte.

  BPMN 1.2 standard

  Business Process Modeling Notation (BPMN) er en standardisert notasjonsform for å beskrive arbeidsprosesser. Modellen har flere sett med symboler som i rimelig detalj illustrerer hvordan prosessen fungerer. Ulempen er at det blir mer komplekst å bruke for de aller fleste som ikke er spesialister på prosessanalyse. Illustrasjonen under viser en svært enkel prosess der delprosess A kan ha 2 resultater som enten skal behandles videre i delprosess B1 eller B2. Pluss-symbolet i delprosess B1 illustrere at det er flere støtteprosesser innenfor delprosessen.

  Dette eksempelet er et typisk eksempel på avvikshåndtering. Hvis alt er som det skal i Task A vil Task B2 utføres før prosessen avsluttes. Hvis det viser seg at resultatet av Task A er et avvik fra standarden så iverksettes en eller flere prosesser i Task B1 før Task C gjennomføres og varsler om avvik.

  Illustrasjonen omfatter kun en liten del av notasjonsformen og et svært lite antall symboler er brukt. Allikevel bør det gi en god visualisering av hvordan BPMN kan brukes for å lage svært detaljerte prosessdiagrammer.

  IDEF0

  Dette er en notasjonsform som er enkel å bruke og som samtidig er avansert nok til å håndtere større prosessdiagrammer. Modellen er hierarkisk bygget med hovedprosesser, delprosesser og støtteprosesser og kan detaljeres i svært stor grad. Notasjonsformen baserer seg på følgende:

  Input/trigger er bidraget inn i prosessen og er ofte enten en hendelse (trigger) eller resultatet av en annen prosess (input).

  Resources er ressurser som brukes i eller påvirker gjennomføringen av prosessen men som ikke forbrukes. Det kan være hjelpemidler, menneskelige ressurser eller andre bidrag.

  Requirements er utenforstående krav eller rammevilkår som regulerer hvordan prosessen skal gjennomføres. Interne policyer, lover og retningslinjer er typiske rammevilkår for en prosess.

  Process Name er navnet på selve prosessen beskrevet som et verb eller en handling. “Godkjenning av budsjett” kan være et typisk prosessnavn på en hovedprosess, som kan deles opp i en rekke mindre delprosesser og støtteprosesser.

  Output/result er det som kommer ut av prosessen og som er selve hensikten med å utføre prosessen. Ofte er resultatet av en prosess bidraget (input) til en ny prosess før prosessen til slutt ender opp som fullført.

  I et normalt prosessdiagram vil disse prosessene henges sammen der resultatet av en prosess er bidraget til en ny prosess. I tillegg detaljeres ofte en hovedprosess og stykkes opp i flere delprosesser eller støtteprosesser. Disse underliggende prosessene er ofte benevnt som arbeidsprosesser da de ikke i seg selv er avhengig av å være en del av en større prosess. De har med andre ord ingen hensikt hvis de utføres som en selvstendig prosess.

  RISS

  Så vidt meg bekjent så er RISS en norsk notasjonsform som gir et overordnet bilde av en arbeidsflyt eller en prosess. Et RISS-diagram er en matrise som baserer seg på forholdet mellom tilstand, roller og handlinger. Dette gjør at diagrammene blir enkle å lese og samtidig gir et godt bilde av forholdet mellom de ulike elementene. Følgende diagram er et fiktivt RISS-diagram for der prosessen involverer 4 ulike roller på ulike tidspunkter.

  Jeg tror de aller fleste vil finne diagrammet intuitivt forståelig og det er sjeldent behov for lange utredninger. De grå boksene representerer en støtteprosess, de hvite representerer en tilstand mens overføringen mellom dem representerer en handling. Modellen er imidlertid lite detaljert og man ser ikke alltid hvilke ressurser som kreves og forutsetninger som må ligge til grunn for at en handling skal kunne utføres. Dersom det er behov for å illustrere paralellprosessering er det riktig nok mulig å bruke modellen, men det kan fort bli komplekse illustrasjonen som ikke lenger er like lett å lese.

  My WordPress Experience

  I’m still searching for the best solution and service for my personal web site and blog. After trying Google’s Blogger, Microsoft’s Live! Space and Office Live for Small Business I ended up with WordPress. Unfortunately, not everything is as I would like it to be, especially when it comes to the following issues:

  1. Theming is nice but when the themes include several errors and does not recognize the importance of printability, it’s more or less useless. There is an option of creating your own CSS, but then you’ll have to pay an annual fee. I don’t want to pay to fix other developers mistakes.
    
  2. Compared to both Blogger, Live! Spaces and Office Live, the flexibility within the pages are very low. The theme defines which page templates that exist and how they work. If you need to change anything you just have to forget it (unless you want to pay another fee to WP). It’s not possible to decide which widgets you want on each page and all widgets you add to your site will appear on all pages with a widget placeholder.
    
  3. There is no contact form available. This should be one of the most basic features of any site. I know I don’t want to publish my e-mail address, but would like my visitors to have the ability to send me an e-mail from the server application. However, even if all other similar services have this feature, WP does not.
    
  4. I would like to have my own URL, and since I already own the Wikmark.name zone, I would have thought blog.wikmark.name was easy to accomplish. But again I was wrong, at least if I don’t pay another fee. Besides, it’s cheaper to have WP register a new domain than it is to use an existing domain, something I found quite odd.

  It seems like WP is something like Ryan air. The basic service is free, but if you require a seat with your flight you will have to pay extra. Oh, you wanted a knife and fork with your meal? That’ll be $2 extra please.

  So, how come I ended up with WP anyway? First of all, I don’t trust Google. I don’t want them to host my ideas and stuff I write and create, thus Blogger was excluded. Microsoft on the other hand I trust, but the services they deliver are hard to use, not standardized and lacks of basic features as well. Besides, who actually uses Microsoft’s public services for real? So the answer is more or less that WP was the “least bad” service to use. Hopefully this will change in the future.

  Effektivisering vs. rasjonalisering

  Dessverre blandes ofte effektivisering og rasjonalisering sammen og der man beskriver effektivisering er det ofte rasjonalisering som ligger til grunn. Dette har gjort at jeg vil gi mitt bidrag i det som synes være et viktig argument for innføring av teknologiske hjelpemidler.

  Jeg har skrevet en kort artikkel som beskriver mitt syn på hva forskjellene er og ikke minst hvilke konsekvenser eller følger de ulike tiltakene får i et forretningsmessig perspektiv.

  Les hele artikkelen.

  HowTo remove unused features from a site template file

  November 16, 2009 Leave a comment

  When you create a site template (.stp) or an export via stsadm.exe you will end up with a cabinet formatted archive with all the data and some XML files. One of these XML files, the Requirements.xml, contains references to all requirements the site template has. Unfortunately, SharePoint adds references to core features even if they’re not required. Typically, when you export a site from a SharePoint Enterprise server, all the enterprise features are included as requirements even if the feature set is turned off and not used.

  To fix this you will need to modify the Requirements.xml file inside the cabinet archive. This is how I do it:

  1. Rename the export or template file to .cab
  2. Extract all content to a separate directory
  3. Modify the Requirements.xml by removing all lines referring to features which is not required (be careful!)
  4. Create a new .cab file with all the same content and the modified Requirements.xml (I use Microsoft’s cabarc.exe)
  5. Rename the new cabinet file with the proper file extension
  6. Import the file according to the SharePoint environment

  Please note that any errors in the XML file or removal of actual required features may result in a corrupt cabinet file and/or a corrupted site, so BE CAREFUL!

  N’Joy!

  %d bloggers like this: