Archive

Posts Tagged ‘Mah-Jong’

Mah-Jong poengberegning

December 26, 2008 Leave a comment

Mah-Jong, et gammelt kinesisk spill, har i nyere tid blitt mer populært også i den vestlige verden. Det er imidlertid ofte spørsmål om regler og poengberegning, og for å gjøre det lettere for de som ikke er kjent med poengberegningen, har jeg laget en kortfattet oversikt over poengene, doblingene og spesialkombinasjonene som også gir Mah-Jong.

Ettersom Mah-Jong spilles på svært mange forskjellige måter har jeg ikke skrevet noe om regler. Som oftest følger det med et hefte som beskriver spillet og de vanligste reglene. Poengene er på sin side ofte de samme og er det jeg har fokusert på her.

Kombinasjonene

Følenge kombinasjoner benyttes for å gjøre en Mah-Jong:

Tjao 3 brikker etter hverandre i serie (tekken, bambus eller ringer)
Par 2 like brikker
Pong 3 like brikker
Kong 4 like brikker

Poengene

Tjao 0 poeng
Pong på bordet i 2-ere til 8-ere 2 poeng
Pong på bordet i honører, 1-ere og 9-ere 4 poeng
Pong på hånden i 2-ere til 8-ere 4 poeng
Pong på hånden i honører, 1-ere og 9-ere 8 poeng
Kong på bordet i 2-ere til 8-ere 8 poeng
Kong på bordet i honører, 1-ere og 9-ere 16 poeng
Kong på hånden i 2-ere til 8-ere 16 poeng
Kong på hånden i honører, 1-ere og 9-ere 32 poeng
Blomster og årstider 4 poeng per stykk

 

I tillegg får den vinnende hånden (den som gjør Mah-Jong) poeng på følgende:

 • 2 poeng for par i drager, egen vind eller rundens vind.
 • 2 poeng om den siste brikken ble trukket fra muren.
 • 10 poeng om den siste brikken ble trukket fra ruinen.
 • 10 poeng for verdiløs hånd (4 tjao + et par uten verdi).
 • 20 poeng for selve Mah-Jong’en.

Doblinger

Følgende doblinger gjelder for alle hender, uansett om det er vinnerhånden eller ikke.

 • Pong eller Kong i drager
 • Pong eller Kong i egen vind
 • Pong eller Kong i rundens vind
 • Alle 4 årstidene gir 3 doblinger
 • Alle 4 blomstene gir 3 doblinger

I tillegg får vinnerhånden (den som gjør Mah-Jong) doblinger for følgende:

 • Mah-Jong gjøres på den siste mulige brikken
 • Kun Pong og Kong samt et par (ingen Tjao)
 • Kun honører (drager, vinder, 1-ere og 9-ere)
 • Kun én serie (tekken, bambus eller ringer) samt vinder og/eller drager
 • 3 doblinger for utelukkende én serie (tekken, bambus eller ringer)
 • 3 doblinger for Pong, Kong eller par i alle 4 vindene
 • 3 doblinger for Pong, Kong eller par i alle 3 dragene

Maksimumspoeng

Det finnes flere måter å regne poengene på, og hva som skal være maksimumspoeng. På grunn av at det finnes flere spesialkombinasjoner som gir maksimumspoeng må det settes en verdi som skal være maks, og det mest vanlige er å beregne maksimumspoeng på 500.

Det vil si at en hånd med en poengverdi på 54 og 4 doblinger, som normalt sett ville blitt 54 x 2 x 2 x 2 x 2 = 864, bare gir 500 poeng. Hvis en spiller får Mah-Jong med en spesialkombinasjon, slik beskrevet i avsnittet under, får spilleren automatisk maksimumspoeng uavhengig av håndens egentlige verdi.

Spesialkombinasjoner

I tillegg finnes det flere spesialkombinasjoner som også kvalifiserer til Mah-Jong selv om det ikke er en tradisjonell kombinasjon med 4 stk. Pong eller Kong samt et par. Disse spesialkombinasjonene gir alle maksimumspoeng (500) og er i korthet beskrevet som følger:

 • Himmelsk velsignelse
  Dersom Øst umiddelbart kan gjøre Mah-Jong med de utdelte 14 brikkene.
 • Jordisk velsignelse
  Dersom noen av spillerne kan gjøre Mah-Jong med den første kastede brikken av Øst.
 • De tre store mesterne
  En hånd som består av 4 Pong + 1 par og alt er plukket fra muren (holdt på hånden) og holdt skjult. Ingen Kong får forekomme.
 • De fire velsignelsene
  En hånd bestående av Pong eller Kong av alle 4 vindene og et valgfritt par.
 • Stor honørhånd
  En hånd bestående av utelukkende drager og vinder, inklusivet paret.
 • Hode og hale
  En hånd bestående av Pong eller Kong i bare 1-ere og 9-ere pluss et par i enten 1-ere eller 9-ere.
 • De tretten undre
  En hånd bestående av en av hver honørbrikke (alle 1-ere, 9-ere, drager og vinder) samt et par i en av disse.

Føring av poeng

Generelt skal alle spillerne gi og få poeng fra samtlige øvrige spillere med unntak av den som gjør Mah-Jong. Den som gjør Mah-Jong slipper i gi poeng til de andre spillerne. I tillegg skal Øst alltid både få og gi doble poeng.

For å gjøre det enklere å føre poengene har jeg laget et Excel regneark som beregner poengene i forhold til hvor vindene er, hvilken runde det er og hvem som gjør Mah-Jong. Selve regnearket bør være forholdsvis intuitivt å bruke og kan lastes ned for eget bruk.

Last ned skjema for poengberegningen.

Advertisement
%d bloggers like this: