Home > Business > God kommunikasjon – Egentlig

God kommunikasjon – Egentlig


Det er ikke til å legge skjul på at mange av de moderne konfliktene oppstår på bakgrunn av manglende eller dårlig kommunikasjon. Dette resulterer ofte i misforståelser og spekulasjoner som på sin side skaper konflikter som ikke er relevante og som kunne vært unngått. Min erfaring tilsier at god kommunikasjon er vesentlig, men hva innebærer egentlig dette?

For min del dreier god kommunikasjon seg om noen grunnleggende prinsipper som verken er nytenkende eller revolusjonerende, men allikevel nødvendig å fokusere på.

Vær konsis

Jeg opplever ofte at personer er for vage i sitt budskap. I stedet for å si direkte hva de mener og ønsker, pakkes budskapet inn i velformulerte setninger der budskapet blir borte. Det er dermed opp til mottakeren av budskapet å forsøke å tolke hva som egentlig menes.

Mitt råd er dermed; Vær kortfattet og konkret, unngå åpenbare misforståelser og vær bevisst på og lojal til ditt eget budskap.

Vær direkte

Dessverre er det langt lettere å snakke om en person enn til en person. Man vil ikke si hva man egentlig mener til den eller de det gjelder i frykt for en konfrontasjon. Men, så lenge mennesker snakker sammen så sprer dette seg og et rykte har startet. Rykter blir imidlertid omformulert og tilpasset for hver person som forteller det videre, og når det kommer frem til den det gjelder er det lite substans igjen.

Mitt råd er dermed; Kommuniser med den det gjelder på en måte som mottakeren forstår.

Vær ærlig

Et gammelt uttrykk sier at: “Du kan ikke mene hva du sier om du ikke sier hva du mener”. Min erfaring er dessverre at det moderne mennesket ofte er konfliktsky og ønsker å tilpasse den egentlige sannheten. Ved å unnlate å fortelle alt eller ved å pakke inn upopulære uttalelser på en måte som gjør det uforståelig for mottakeren har man jo ikke løyet, men etter min mening har man heller ikke vært ærlig.

Mitt råd er dermed; Fortell hele sannheten, vær klar og tydelig og behold din personlige (og profesjonelle) integritet.

Advertisement
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: